Open Night Cinema at White Night, Riga 10th September


Open Night Cinema perform as part of a White Night Festival in Riga, Latvia on the 10th September in what is known as Corner House. Detailed info and documentation below.

Parnassius mnemosyne" is a live audiovisual event within “White Night” festival. It incorporates contemporary poetry, experimental music and analogue cinema which focuses on the subject of memory as a phenomena in defining what it is to be human. 

Within the event there are four performances that unite three creative disciplines: music, analogue film and poetry. There are both local and foreigner artists taking part: Andris Indāns (LV), Vytautas Juozėnas (LT), artist’s collective “Open Night Cinema” (IE), Jeļena Glazova (LV), Ieva Balode (LV), Toms Treibergs (LV), Henriks Eliass Zēgners (LV), Signe Birkova (LV).

All the participants are known for their experimental, high quality technical and creative approach, combining different analogue and digital mediums– modular synthesizers, electro-acoustic instruments, analogue film and projectors, which as a medium, is rarely found in Latvia. These performances will offer a unique opportunity to discover and experience ‘Corner House’ through multi-disciplinary arts engagement with rare audio and cinema equipment. 


"Mnemosyne" is a reference to the personification of memory in greek mythology. Writer Vladimir Nabokov included the drawing of the butterfly Parnassius mnemosyne in his autobiographic work “Speak, memory”. Through their works, participants of the event will reflect both on the historical memories of Corner House, as well as the psychological, philosophical and social processes related, bringing foreward human memory as the main leitmotiv. 


Corner House is a symbol of totalitarian power, it is a relic of 20th century war and repression and genocide in 21st century Riga. It opened to the public in 2014, offering various expositions, excursions and exhibitions which, from different points of view, examines relationships between human and power in the past, while reflecting in our present consciousness. Project Parnassius mnemosyne tries to emphasize the role of “unwanted memories” in formation of social self-awareness and with the help of artists and poets will try to approach the phenomena of collective memory.


20:30
entrance

21:00
B + G - stand up!

Ieva Balode (LV), Jeļena Glazova (LV)

22: 00
B + J + T - forward!

Signe Birkova (LV), Vytautas Juozėnas (LT), Toms Treibergs (LV)

23:00
H + R - respond!

Open Night Cinema (IE) – Michael Higgins, Oliver Ryan, Cillian Roche

00:00
J + I + Z - step back!

Vytautas Juozėnas (LT), Andris Indāns (LV), Henriks Eliass Zēgners (LV)Event is supported by: Rīga City Council, Riga City Council Education, culture and sports department, Experimental Film Riga, Kino Bize

Photos: Aivars Ivbulis & Ieva Balode
- LV - 
Festivāla "Baltā nakts" ietvaros gaidāms audiovizuāls dzejas, mūzikas un dzīvās analogā kino mākslas (jeb „Live cinema”) pasākums „Stūra mājā”, kura tēma „Parnassius mnemosyne” ir veltījums atmiņai kā fenomenam, kas definē cilvēku – caur eksperimentālā kino, mūzikas un laikmetīgās dzejas prizmām.


Vakara gaitā paredzēti četri priekšnesumi, kuros satiksies trīs radošās disciplīnas – mūzika, analogais kino un dzeja. Projektā piedalīsies kā pašmāju, tā ārvalstu mākslinieki un dzejnieki: Andris Indāns (LV), Vytautas Juozėnas (LT), apvienība “Open Night Cinema” (IE), Jeļena Glazova (LV), Ieva Balode (LV), Toms Treibergs (LV), Henriks Eliass Zēgners (LV), Signe Birkova (LV).

Pasākuma mākslinieki zināmi ar savu eksperimentālo, augstvērtīgi tehnisko un māksliniecisko kvalitāti, strādājot ar dažādām analogajām un digitālajām tehnikām – modulārajiem sintezatoriem, elektro-akustiskiem instrumentiem, analogo kino filmu un kino projektoriem, kas kā mediji Latvijā pazīstami samērā reti. Tāpēc šo autoru uzstāšanās „Baltās nakts” apmeklētājiem būs reta iespēja piedzīvot un atklāt „Stūra māju” caur multidisciplināru mākslu satikšanos un retas audio un kino tehnikas lietojumu.


„Mnemosyne” ir atsauce uz atmiņas personifikāciju grieķu mitoloģijā. Rakstnieks Vladimirs Nabokovs iekļāva savu Parnassius mnemosyne tauriņa zīmējumu autobiogrāfiskajā grāmatā „Runā, atmiņa” („Speak, memory”). Pasākumā aicinātie mākslinieki caur saviem darbiem reflektēs gan par „Stūra mājas” vēsturiskajām „atmiņām”, gan ar to saistītiem psiholoģiskiem, filozofiskiem un sociālpolitiskiem procesiem, izvirzot cilvēka atmiņu kā galveno vadmotīvu. 


„Stūra māja” ir totalitārās varas simbols, tā ir karu, masu represiju un genocīda 20. gadsimta relikts 21. gadsimta Rīgā. 2014. gadā tā tika atvērta publikai, piedāvājot apmeklēt iekārtotas ekspozīcijas, ekskursijas un izstādes, kas no dažādiem skatupunktiem traktēja cilvēka un varas attiecības pagātnē, kuras joprojām iespaido mūsu šodienas apziņu. Projekts „Parnassius mnemosyne" mēģina akcentēt „nevēlamo atmiņu” lomu sociālās pašapziņas veidošanā un ar mākslinieku un dzejnieku daiļrades izteiksmes līdzekļiem pieskarties vēsturiskās atmiņas fenomenam.


20:30
durvju atvēršana apmeklētājiem

21:00
B + G - 
piecelties!

Ieva Balode (LV), Jeļena Glazova (LV)

22: 00
B + J + T - 
uz priekšu!

Signe Birkova (LV), Vytautas Juozėnas (LT), Toms Treibergs (LV)

23:00
H + R - 
atsaukties!

Open Night Cinema (IE) – Michael Higgins, Oliver Ryan, Cillian Roche

00:00
J + I + Z - 
atkāpties!

Vytautas Juozėnas (LT), Andris Indāns (LV), Henriks Eliass Zēgners (LV)Projektu atbalsta: Rīgas dome, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Experimental Film Riga, Kino Bize.

Foto: Aivars Ivbulis & Ieva Balode

Comments

Popular posts from this blog

Drifting Cities goes to Cámara Lúcida, Ecuador

The Poorhouse Revisited

Old dogs and old tricks.